מדיניות פרטיות

Privacy

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות
מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר, ומתנאי השימוש באתר.
מפעילת האתר לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות.
מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.
המשתמש מביע את הסכמתו כי יבוצע תיעוד בשרתים של מפעילת האתר, באופן אוטומטי, של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותו ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותו, ולרבות כתובת ה – IP של המשתמש, המיקום שלו, וכן כל הדפים בהם ביקר.
במסירת פרטיו באתר, המשתמש נותן את הסכמתו להצטרף לרשימת הדיוור של מפעילת האתר ולקבל הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרונים ו/או שיחות טלפוניות, העונים על הגדרת “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982, וזאת כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת למפעילת האתר.
דברי הפרסומת ישלחו אל המשתמש, לפי הפרטים שמסר למפעילת האתר.
מפעילת האתר רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, לצורך משלוח עלוני מידע ו/או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.
בכל עת, רשאי המשתמש באתר לדרוש ממפעילת האתר, לחדול מקבלת דברי פרסומת, באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר מופיעה במסמך זה, תחת הכותרת “פניות המשתמשים”.
לידיעת המשתמש, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו.
אבטחת מידע
באתר ובמאגרי המידע מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.
בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט.
לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה).
אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כל שהיא לפעילותו התקינה של האתר.
המשתמש מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיו, בהתאם למדיניות הפרטיות, ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע.
קישורים
מפעילת האתר איננה אחראית על על קישורים לעמודים שונים באינטרנט, ככל ואלו יפורסמו באתר של מפעילת האתר , וכן איננה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים ו/או כתוצאה מהסתמכות על הקישורים.
פרסומות ומודעות
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפרסומות ו/או מודעות שיפורסמו באתר של מפעילת האתר מטעם צדדים שלישיים, ולא תישא בכל אחריות כלפי שירותים ו/או טובין שיוצעו מטעם צדדים שלישיים.
שימוש ב”עוגיות” (Cookies)
האתר יכול וישתמש ב”עוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, ולצורכי אבטחת מידע.
אם אינך מעוניין בכך, תוכל להימנע מכך על ידי “נטרול העוגיות”, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, נא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.
“נטרול” העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.
פניות המשתמשים
פניות ושאלות בקשר לאמור בתנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, ולרבות לעניין הסרה מרשימת הדיוור של מפעילת האתר, וכן לנושאים אחרים, כגון קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר, ניתן לפנות למפעילת האתר אמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של מפעילת האתר: restart.for.mom@gmail.com, וכן לפנות באמצעות משלוח מכתב לכתובתה הרשומה של מפעילת האתר: רח’ הפרדס 13, ירקונה 4591500.
דין וסמכות שיפוט
הדין שיחול על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר הוא הדין הישראלי בלבד, והסמכות לדון בכל מחלוקת שתתעורר תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
שונות
מפעילת האתר שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות, כאמור בתקנון זה.
מפעילת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של משתמש לאתר, אם יפר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

דילוג לתוכן